Zjazdovka z jednej ruky

 

Spoločnosť Logo spoločnosti Grass Technic, s.r.o. chce svojim zákazníkom poskytnúť kompletné riešenie pri stavbe a rekonštrukcii zjazdovej trate.

Podrobnejšia špecifikácia činností, ktoré poskytujeme:

Stavba a montáž trás zasnežovacích systémov

Dlhoročné skúsenosti pri stavbách zasnežovacích systémov môžeme využiť aj pri tých najnáročnejších inštaláciách. Ponúkame všetky činnosti pri stavbe:    

                                                        zemné práce

                                                        montáž potrubia : ALPINAL, ALVENIUS

                                                        montáž HDPE potrubí

                                                        montáž NN rozvodov

                                                        montáž odberných miest ,napojovacích šachiet 

 

   Stabilizácie svahov

Pri výstavbe zjazdoviek je nutné niekde vytvoriť násyp, jeho stabilizácia a mximálne plošné využitie je spojené s vytvorením oporných konštrukcii. V ťažko prístupnom teréne je to však spojené s vysokými finančnými nárokmi, či už na samotnú konštrukciu, ale hlavne na dopravu materiálu.

Preto sme pre Vás vyšpecifikovali systémy, ktoré využívajú material z miesta použitia  a tým sú prijateľné aj z hľadiska ochrany prírody.

         ERDOX system

 

         GEOSVAH

 

         KONŠTRUKCIE Z GUĽATINY

 

Zabezpečovacie systémy zjazdoviek " A siete"

   Pri stavbe zjazdovky vznikajú na nej aj nebezpečné úseky, z hľadiska možného prepadnutia lyžiara cez pozdĺžne hrany zjazdovky. Ponúkame preto riešenie prostredníctvom konštrukcii na elimináciu týchto rizík.

 

Finálna povrchová úprava

 Po hrubých terénnych prácach, výstavbe zasnežovanie je potrebné dokončiť povrch zjazdovky, tak aby sme minimalizovali erózne procesy a zároveň, aby ste mali čo najmenšie náklady na technické zasnežovanie a úpravu. Prostriedkom na kvalitný povrch zjazdovky sú

      HYDROOSEV

 

     JUTOVÉ GEOSIETE

 

   POVRCHOVÉ ODVODNENIE

 

 

 

 

 


Kontakt

Grass Technic s.r.o.
D.Makovického 1612/55
034 01 Ružomberok
044 4323 755