Rekultivácia - krajinné inžinierstvo

Naše služby v oblasti rekultivácíí po výstavbe, zahŕňajú činnosti od návrhov riešení až po samotnú realizáciu. Špecializujeme sa nielen na veľké projekty inžinierskych a dopravných stavieb ,ale aj na práce malého rozsahu či už ide o záhrady, parky, okolie hotelov,...

Naše služby

Návrh riešenia formou projektu

Finálne terénne úpravy

príprava osivového lôžka trávnika zakladačom s pôdnou frézou

založenie trávnika

automatické závlahové systémy

výsadba okrasných rastlín a zelene

 

 


Kontakt

Grass Technic s.r.o.
D.Makovického 1612/55
034 01 Ružomberok
044 4323 755